Work > Older

Stray Dog
Stray Dog
MDF, Latex Paint
80" x 48"
2015